Pris
GRATIS

Åbn QR-kode
Electron Games
Elementært


Gennemsnitlig: 0%
TRÆK I FJÆSET UNDER HER FOR AT AFGIVE DIN BEDØMMELSE


Electron Games
Udviklerens beskrivelse
Elementært er et spilbaseret undervisningsmiddel til kemi for børn og unge fra 6. klasse til og med gymnasiet. Det faciliterer en eksplorativ læringsproces i konkurrence og samarbejde med hinanden.

Elementært er opbygget i 3 faser, der hver især udgør sit eget spil og bringer forskellige dele af curriculum i spil. Faserne kan spilles uafhængigt af hinanden eller fortløbende.

Man kan deltage med missioner af forskellige sværhedsgrader, så alle kan gøre sig gældende i samme spil og alle udfordres på et tilpas niveau.

Alle deltagernes handlinger er knyttet til gældende læringsmål for faget, så de selv og underviseren kan følge udviklingen i deres præstationer som spillet skrider frem.

I Elementært er der en manual man altid kan tilgå. Den er opbygget med det formål, at deltagerne hurtigt og intuitivt kan finde, hvad de skal bruge af faglige forklaringer. Forklaringerne tilstræbes at være kortfattede og præcise med grafiske illustrationer, så manualen ikke bliver en mur, men en løsning.

Elementært kan også spilles individuelt i træningsmodus mod computeren. Fase 3 kan anvendes uden spilelementet som modellerings- og simulationsværktøj i normal undervisning.

Spillets faser:

Fase 1 anvender spilprincippet i huske-vendespil. Deltagerne skal anvende principper og regler i periodesystemet til at afkode symboler og hints på to forskellige typer grundstof-kort, for at finde matchende grundstoffer. De gør det i konkurrence med hinanden og på tid.

I fase 2 kan deltagerne udfordre hinanden til duel om hinandens grundstofkort. Her arbejdes der forsat med periodesystemet, men der introduceres også lidt svære stof om grundstoffernes kemiske egenskaber.

I fase 3 kan skal deltagerne forsøge at sætte grundstofferne sammen med bindinger til kemiske stoffer. Deltagerne skal forsøge at bygge så mange stoffer som muligt ud af de grundstoffer de har.

I fase 4 skal deltagerne arbejde med reaktionsskemaer, når de prøver at opløse deres stoffer fra fase 3 i vand. Når eleverne har udfyldt reaktionsskemaet korrekt, animerer reaktionen og de kan se hvordan de kemiske stoffer går fra hinanden og sammen til nye. Eleverne stilles 5 spørgsmål, der vedrør reaktionen. Når de har besvaret dem, kan de prøve at opløse et nyt stof.

I fase 5 kan deltagerne blande deres opløsninger og faste stoffer fra fase 4, med hinandens. Deres mål er at skabe en specifik reaktion, eks. bundfældning, gasudvikling eller temperaturfald. De animerede reaktioner er lidt mere komplekse end i fase 4, men ellers er det samme princip som fase 3.

Spillet er udviklet med midler fra Undervisningsministeriet. 
Changelog: Alt om "Elementært" i detaljer...
Titel Tidspunkt Før Nu
Der er kommet en ny version af denne app En ny version ligger klar i App Store (ver. 1.1) 3 uger siden 1.0 1.1
Programmet bliver nu indekseret af appzoo.dk Programmet er blevet tilføjet til appzoo-databasen 1 år siden - 1.0

Alle apps fra Electron Games